Ošetrovanie, rez stromov

Zákroky na strome a jeho okolí pre udržanie, zlepšenie prípadne znovunastolenie vitality a bezpečnosti stromu. Potrebné ošetrenie sa má spraviť bezodkladne, aby boli rezné rany čo najmenšie. Tým sa zabráni následným škodám a infekciám i ďaľším rezom. Starým stromom by sa mali uštedrovať rezy do živého len v opodstatnených a odôvodnených prípadoch. Stromu typický habitus sa musí zachovať.

Výchovný rez
Tento rez robíme bežne u mladých exemplárov v prvých rokoch po výsadbe.

Zdravotný rez

Tento rez je rezom komplexným a je cielene zameraný na podporu zdravotného stavu a vitality stromu.

Bezpečnostný rez

Ide v podstate o minimálnu variantu zdravotného rezu, účelovo zameranú len na splnenie požiadaviek aktuálnej prevádzkovej bezpečnosti stromu. Cieľom rezu je odstrániť alebo redukovať v korune iba tie konáre, ktoré by svojim pádom na zem mohli svojmu okoliu spôsobiť väčšiu či menšiu škodu na majetku osôb, či ujmu na ich zdraví a živote.

Redukčné rezy

Redukčné rezy sú všetky typy rezov, ktoré vo väčšej či menšej miere spôsobujú redukciu koruny stromu

Dynamické / statické istenia korúnInštaláciou väzby sa môže značne zvýšiť bezpečnosť stromu, alebo jednotlivých konárov, používa sa pri vidlicovitých vetveniach, mechanických poškodeniach, zmene tažiska. Bezpečnostná väzba pri následnom odlomení konára znižuje riziko poškodenia a zranenia na minimum. Väzby sa majú pravidelne kontrolovat a po max. 7 rokoch nahradiť novými.
– používame certifikované dynamické viazanie Gefa a Cobra
– dynamické laná dosahuju nosnosť od 4 – 8 ton

Call Now ButtonVolať